Ymateb chwyrn i fandaliaeth murlun Cofiwch Dryweryn

04/02/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Dros y dyddiau diwethaf, fe gafodd murlun enwog Cofiwch Dryweryn ei baentio gyda'r enw Elvis, ac fe esgorodd hynny ar ymateb chwyrn yng Nghymru a thu hwnt ar y cyfryngau cymdeithasol.

Fe gafodd murlun Cofiwch Dryweryn ei greu i gofio boddi Cwm Celyn yn 1965. I lawer o Gymry, mae'r murlun yn eiconig ac yn dra phwysig i gofio dadwreiddio pentref cyfan a chymuned cwbl Gymraeg er mwyn cyflenwi dwr i ddinas Lerpwl.

 

Ynghyd ag arwisgiad Tywysog Charles yn 1969, re roedd y digwyddiad hwn yn drobwynt arwyddocaol i hanes Cymru yn yr ugeinfed ganrif,  ac o ganlyniad ysgogodd ar dwf y mudiad cenedlaethol a Phlaid Cymru.  

 

A ydych yn cytuno y dylid gwarchod y murlun hwn?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

 

 

Cafwyd ymateb chwyrn ar Trydar ac mae Elvis bellach wedi cael ei beintio drosto. Dyma gip o'r adwaith a ddaeth dros y penwythnos.