Ymateb chwyrn Trydar i erthygl yn y Western Mail

25/01/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe wnaeth ymateb syfrdanol ar Trydar dros y penwythnos i erthygl am Jamie Roberts yn y Western Mail dderbyn ymddiheuriad gan Gwmni Media Wales sy’n berchen a’r papur. 

 

Roedd erthygl wedi ymddangos yn y Western Mail wedi'i hysgrifennu gan Nathan Bevan yn trafod rhaglen sy’n cael ei ddarlledu heno Welsh or English? Lucy Owen’s Big School Dilemma, mae cyflwynydd Wales Today yn mynd ar daith bersonol i geisio darganfod pa  addysg sydd orau i’w mab.

 

Wrth geisio gwneud y penderfyniad, gwnaeth Lucy Owen gyfarfod â’r chwaraewr rygbi adnabyddus Jamie Roberts yng Nghaergrawnt i weld sut mae e wedi elwa ar addysg Gymraeg. Yn erthygl, fe ysgrifennodd Nathan Bevan fod Jamie Roberts wedi llwyddo i gael addysg yn Lloegr ‘er gwaethaf cael addysg Gymraeg’ a dechrau ar ei yrfa yno fel meddyg.

 

Mewn datganiad gan Gwmni Wales ymateb i'r ymgyrch dorfol,  "Rydym yn ymddiheuro, wrth gwrs, am sarhad anfwriadol a gafodd ei achosi gan y defnydd o’r gair ‘despite’ yn fersiwn y Western Mail o’r erthygl hon ac mewn fersiwn gynharach ar-lein.

“Cyd-destun y darn yw ei fod yn trafod manteision addysg Gymraeg, yr ydym yn ei charu ac yn ei hedmygu."

 

Mae Dafydd Elfryn wedi olrhain lefel yr ymateb yn ei flog.