Ymchwilio i iechyd pobl mewn cymunedau gwledig yn y canolbarth

27/03/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Pa fathau o bethau sy'n effeithio ar iechyd a llês pobl mewn cymunedau gwledig yn y canolbarth? Dyma gwestiwn o blith nifer o gwestiynau eraill yn ymweud â iechyd a lles trigolion yn y canolbarth mewn cyfarfod a drefnir gan Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth nos Iau, 5 Ebrill 2018.

Cynhelir y cyfarfod o 6 tan 7.30pm yn Uned Ymchwil Iechyd a Lles y Brifysgol yn Adeilad Carwyn James ar Gampws Penglais.

 

Mae ardaloedd gwledig yn nodi gwell canlyniadau iechyd nag ardaloedd trefol, gyda disgwyliad oes uwch a chyfraddau is o farwolaethau cynamserol.

 

Serch hynny, mae yna heriau ac amgylchiadau sy'n effeithio'n anghymesur ar boblogaethau gwledig, sydd âg effaith negyddol ar iechyd a llês y trigolion.

Wrth i'r pwysau ar y gwasanaeth iechyd barhau, mae angen cynyddol i ystyried y ffordd orau o gefnogi trigolion gwledig yn eu cymunedau eu hunain.

 

Mae'r Ganolfan Ymchwil  eisiau clywed yn uniongyrchol am y materion sy'n wynebu trigolion canolbarth Cymru er mwyn eu galluogi i gynnig ymyriadau addas a gwerthuso ymyriadau nad ydynt ar gael yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

 

Heriau mewn cymunedau gwledig

 

Dywedodd Dr Rachel Rahman, Cyfarwyddwr y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig: “Gall byw mewn cymunedau gwledig fod yn hyfryd ond rydym hefyd yn ymwybodol ei fod yn dod â'i heriau ei hun i bobl o ran eu hiechyd a'u llês. Nid yw gweithredu ymyrraeth sy'n gweithio mewn dinasoedd a threfi trefol yn addas i gymuned wledig ac mae'n hanfodol ein bod ni'n clywed gan ein cymuned ein hunain am y pethau sy'n bwysig iddynt os ydym wir eisiau gwneud gwahaniaeth.”

 

Bydd y wybodaeth a ddaw i law ar y noson yn helpu i lywio cyfeiriad ymchwil y ceisiadau grant sydd ar y gweill sy'n archwilio ymyriadau nad ydynt yn ymwneud â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol mewn iechyd a gofal cymdeithasol gwledig.