Ymchwilwyr Abertawe yn lansio bwi i fesur ynni tonnau yng Nghymru

13/10/2014

Categori: Addysg, Newyddion

Mae gwyddonwyr Prifysgol Abertawe wedi lansio bwi ymchwil i fesur cryfder y tonnau bedair milltir oddi ar Benrhyn Sant Gofan yn Sir Benfro.

 

Bydd y bwi Directional Waverider yn mesur uchder a chyfeiriad y tonnau mewn prosiect cyfnod blwyddyn i ddechrau, i ddarganfod faint o ynni sy’n cael ei storio yn y tonnau oddi ar arfordir Cymru.

 

Bydd y data a gesglir yn cael ei ddefnyddio i fwydo penderfyniadau ynghylch a yw hi’n ymarferol trosi’r ynni hwn yn bŵer trydanol adnewyddadwy, trwy ddulliau oddi ar arfordir. Trwy gydol y prosiect, gall y cyhoedd wylio data’r bwi yn fyw ar-lein, drwy wefan Cefas Wavenet.

 

Gollyngwyd y bwi gan y tîm, sy’n rhan o Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) Morol Cymru Gyfan, o long ymchwil Prifysgol Abertawe RV Noctiluca, sydd wedi ei hangori yn y ddinas fel arfer. Ariennir LCRI Morol gan Gronfa Datblygu Rhanbarth Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.

 

Dywedodd, Prif Archwilydd LCRI Morol, Dr Ian Masters, sydd wedi ei leoli yng Ngholeg Peirianneg Abertawe: “Mae’r diwydiant ynni morol yng Nghymru yn ffynnu. Bydd y bwi ymchwil hwn yn gwella’n modelau eigioneg yn yr ardal, gan roi gwybod i ni lle mae’r lleoliadau gorau i’w defnyddio gan dechnoleg i gasglu a chronni adnodd hwn o ynni’r tonnau.

 

“Yn ogystal bydd y gwaith hwn yn cyfrannu ymhellach at Barth Arddangos De Sir Benfro Ystâd y Goron, a ddynodwyd yn ddiweddar fel y prif safle yng Nghymru i’w ddefnyddio ar gyfer troswyr ynni tonnau.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net