Ymchwilydd o Brifysgol Bangor yn cyd-drefnu gŵyl gelfyddydau leol

Mae gan Dr Sarah Pogoda o Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth Prifysgol Bangor ddiddordeb mewn mathau amgen o ddigwyddiadau artistig a ffyrdd o gael profiad o’r celfyddydau, ac mae wedi bod yn cyd-drefnu cyfres o ddigwyddiadau celfyddydol amgen a gynhelir ar 21-27 Mehefin.
 
Mae'r gyfres o ddigwyddiadau byw, yn yr awyr agored ac o dan do, yn cynnwys dawns, cerddoriaeth, perfformio, barddoniaeth, arddangosfeydd, teithiau cerdded celf, ffilm a mwy yn cael eu datblygu yn unol ag amodau iechyd a diogelwch Covid-19.
 
Meddai Sarah: “Mae gen i ddiddordeb gweld sut mae cynulleidfaoedd yn ymateb i ddigwyddiadau celfyddydau byw arloesol, a allai fod yn arbrofol ac yn anghyfarwydd iddyn nhw. Tybed a allai’r ffaith nad yw’r ffyrdd arferol a chyfarwydd o fwynhau bywyd diwylliannol ar gael oherwydd Covid-19 fod wedi newid agwedd pobl tuag at ddigwyddiadau celfyddydol a digwyddiadau byw ar raddfa fach yn benodol?”
 
Mae cyd-drefnu'r Ŵyl Gelf Metamorffosis wedi rhoi cyfle i Sarah geisio profi ei damcaniaethau.
 
Mae hi hefyd yn gobeithio y bydd ei hymchwil yn fuddiol nid yn unig i'r cymunedau celfyddydau lleol yng ngogledd Cymru, ond ledled y Deyrnas Unedig.
 
Bydd ei hymchwil yn gofyn sut y gellir harneisio newidiadau sy'n gysylltiedig â’r pandemig i wella gwytnwch y sector creadigol yn y dyfodol.
 
Bydd y mwyafrif o ddigwyddiadau yn yr awyr agored, bydd rhai digwyddiadau o dan do ac ychydig ar-lein. Aseswyd risg pob lleoliad a safle; cyfyngir ar faint y cynulleidfaoedd. Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim ond bydd rhaid archebu trwy Eventbrite er mwyn i’r trefnwyr allu monitro maint y gynulleidfa.
 
I Sarah a'r holl artistiaid sy’n cymryd rhan, mae'n bwysig bod pob digwyddiad yn rhad ac am ddim.
 
Dywedodd Sarah:“Mi wnaethon ni benderfynu ymestyn y digwyddiadau dros yr wythnos gyfan, i roi cyfle i bawb ddod o hyd i ddigwyddiad sy'n cyd-fynd â’u diddordebau a'u hamserlen. Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim ond bydd rhaid i chi archebu ymlaen llaw trwy Eventbrite. Mae’n rhaid i ni fonitro maint y gynulleidfa ac Eventbrite yw'r ffordd hawsaf o wneud hynny. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am yr ŵyl, gallwch ddod o hyd i ni ar-lein. Mae gennym wefan ddwyieithog, cyfrif Twitter a thudalen Facebook ac rydyn ni'n gweithio'n galed i ledaenu'r gair."

 

Dysgu mwy am yr ŵyl


 
Ar Nos Lun 14 am 7 o’r gloch, bydd digwyddiad ar Zoom o'r enw "Meet the Artists". Nod y digwyddiad hwn yw rhoi cyfle i’r cyhoedd ddysgu mwy am yr ŵyl, am y digwyddiadau ac am yr artistiaid. Ar ôl cyflwyniad byr, bydd cyfle i ofyn bob math o gwestiynau - efallai i'w cynorthwyo i ddewis y digwyddiadau y byddant yn eu hoffi fwyaf ac ati ...
Ceir tudalen Eventbrite (https://www.eventbrite.co.uk/e/metamorffosis-meet-the-artists-siarad-efor-artistiaid-tickets-158376499373) i gofrestru ar gyfer y digwyddiad. Anfonir y cyswllt Zoom at bawb sydd wedi cofrestru nos Lun am 6 o’r gloch.