Ymgyrch Ffermwyr Ifanc Cymru wedi llwyddo i brynu adeilad

06/03/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ymgyrch Prynwch Fricsen Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru wedi llwyddo i godi’r arian angenrheidiol i’r mudiad fynd ati i brynu’r adeilad ar safle’r Sioe Fawr.

Dywedodd Cadeirydd CFfI Cymru, Arwel Jones: “Rydym ni wrth ein bodd cael cyhoeddi ein bod ni wedi llwyddo i gyflawni ein targed o £76,100, diolch i haelioni aelodau, cyn-aelodau a chyfeillion y sefydliad, ac fe wnaiff hynny ein galluogi i fynd at i brynu’r adeilad. Hoffem ddiolch i bob unigolyn a sefydliad sydd wedi cyfrannu mor hael at yr ymgyrch a’n helpu i sicrhau ein dyfodol ar faes y sioe.”

 

Cyfle i gyfrannu

 

I’r sawl sy’n dal yn dymuno cyfrannu at yr ymgyrch, mae cyfle ar gael o hyd. Rydym yn dal i dderbyn cyfraniadau at ymgyrch ‘Prynwch Fricsen’, a bydd unrhyw gyfraniadau ychwanegol a dderbynnir yn cael eu defnyddio tuag at ariannu unrhyw welliannau sy’n ofynnol ym marn Cyngor llywodraethu’r sefydliad. 

 

Mae manylion ynghylch sut i gyfrannu ar gael ar wefan CFfI Cymru

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru