Ymgyrch i annog cenhedlaeth newydd o fridwyr moch yng Nghymru

06/06/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru i annog cenhedlaeth newydd o fridwyr moch er mwyn datblygu’r diwydiant cig moch yng Nghymru.

Yn dilyn llwyddiant mentrau eraill CFfI Cymru megis y cynllun cig oen a’r cynllun bîff, moch sydd nesaf ar yr agenda ar gyfer sefydliad gwledig gwirfoddol Cymru i bobl ifanc.

 

Mae’r cyfnod ymgeisio bellach wedi cychwyn a bydd 4 aelod yn cael eu dewis ar gyfer y rownd derfynol ac yn derbyn 5 porchell diddwyn yr un. Bydd cystadleuwyr hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth carcas yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Darperir cefnogaeth a hyfforddiant i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn sefydlu, rheoli a datblygu’r fenter newydd hon, o gyngor ymarferol yn ymwneud â magu hyd at sgiliau busnes megis marchnata. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy a ddatblygir yn werthfawr ac yn berthnasol ar gyfer unrhyw fenter fferm.

 

“Mae Menter Moch Cymru yn falch o gael y cyfle i weithio gyda CFfI Cymru i ddarparu’r cyfle unigryw hwn.” meddai Melanie Cargill, Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru."

 

“Mae hwn yn gyflwyniad gwych i unrhyw ffermwr ifanc sy’n ystyried camu i mewn i’r sector moch. Nid yn unig y byddant yn derbyn perchyll diddwyn fel dechreuad, ond byddant hefyd yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth trwy gydol yr holl broses.”

 

Gellir cadw moch mewn sawl system rheolaeth wahanol gan amrywio o dan do i allan yn yr awyr agored. Mae gan nifer o ffermydd adeiladau cyffredinol neu dir addas nad ydynt yn cael eu defnyddio’n llawn ar hyn o bryd, a allai gael eu trawsnewid yn rhwydd ar gyfer cadw moch gydag ychydig iawn o fuddsoddiad cyfalaf. Gallai gynnig ffrwd incwm a menter arall ar gyfer y fferm.

 

Datblygu’r sector foch

 

Dywedodd Arwel Jones, Cadeirydd CFfI Cymru, “Rydym ni fel mudiad CFfI Cymru yn ddiolchgar o’r cyfle i weithio gyda phrosiect Menter Moch Cymru. Mae’r prosiect yn cynnig cyfle gwych i ffermwyr ifanc gymryd eu camau cyntaf yn y diwydiant ac i gymryd rhan yn natblygiad y sector moch yng Nghymru. Rydym yn annog aelodau o bob cwr o Gymru i ystyried y fenter newydd hon ac i gysylltu â ni am fwy o fanylion.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru