Ymgyrch lanhau ar waith yn dilyn llifogydd Storm Dennis

17/02/2020

Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch lanhau ar waith yn sgîl y llifogydd ar ôl Storm Dennis ac mae cymorth ariannol ar gael i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt.

Mae ymdrechion tîm gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin bellach wedi newid o ymateb i argyfwng i adfer a chynorthwyo cymunedau a busnesau yr effeithiwyd arnynt.

 

Heddiw mae'r awdurdod wedi rhoi Cronfa Gymorth ar waith ar gyfer y trigolion a'r busnesau y mae angen y cymorth ariannol arnynt fwyaf.

 

Bellach mae timau'r Cyngor yn cynnal asesiad llawn o'r difrod gyda chriwiau'n parhau i ysgubo a glanhau malurion a adawyd gan y llifogydd wrth iddynt gilio, a bydd yr holl wynebau ffyrdd, coed a phontydd, yr effeithiwyd arnynt yn cael eu harchwilio.

 

Ailagor cronfa gymorth

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Nawr bod y llifogydd wedi cilio, mae ein ffocws wedi newid o ymateb i adfer. Heddiw rydym wedi ailagor ein Cronfa Gymorth a oedd wedi cael ei sefydlu yn dilyn Storm Callum yn 2018. Bydd y gronfa hon yn helpu'r trigolion a'r busnesau hynny y mae angen y cymorth ariannol arnynt fwyaf.
"Hoffwn ddiolch i'n holl staff sydd wedi bod yn gweithio'n galed dros y penwythnos i ymateb i'r amodau anodd ac sy'n parhau i weithio gyda'n hasiantaethau partner yn ystod yr ymdrech lanhau hon.
"Hoffwn hefyd gydnabod y gefnogaeth y mae ein cymunedau wedi ei rhoi i'r rheiny oedd yn ofni'r llifogydd dros y penwythnos."
I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y Gronfa Gymorth, ewch i wefan y cyngor neu ffoniwch 01267 234567.