Ymweliad Ysgifennydd Gwladol Cymru i Brifysgol Abertawe

16/01/2015

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld â'r safle

Cafodd safle Campws y Bae Prifysgol Abertawe ymweliad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb ddoe i weld sut mae’r safle gwerth £450 miliwn yn datblygu. Mae’r campws ar amser i groesawu’r myfyrwyr cyntaf yno ym mis Medi 2015.

 

Mae adeiladu’r campws yn bartneriaeth rhwng St. Modwen sy’n gwmni arbenigo mewn adfywio gyda chwmni adeiladwaith VINCI Construction UK, a chontractwr fframwaith y Brifysgol, Leadbitter, un o gwmnïau Bouygues UK.

 

Cafodd yr Ysgrifennydd Gwladol daith o amgylch adeiladau Campws y Bae, sy’n cynnwys adeiladau modern yr Adran Beirianneg, Yr Ysgol Reolaeth, a’r Neuadd Fawr sy’n cynnig golygfeydd godidog dros Fae Abertawe. Pan fydd y Campws wedi agor, bydd y Neuadd Fawr yn cael ei ddefnyddio i gynnal darlithoedd i fyfyrwyr, cynadleddau, a digwyddiadau mawr eraill y gall staff a’r cyhoedd eu mwynhau.

 

Yn dilyn yr ymweliad, fe ddywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru fod y campws yn dangos uchelgais “Mae Campws y Bae yn dangos uchelgais Prifysgol Abertawe i gystadlu â rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw'r byd, gan ddenu myfyrwyr o bob cwr o'r DU tra hefyd yn cadw'r talent academaidd gorau yma yng Nghymru".

 

Dywedodd Athro Richard B. Davies ar ran Prifysgol Abertawe, "Mae datblygiad Campws y Bae, yn ogystal â’r datblygiadau a’r gwaith adnewyddu ar ein Campws Parc Singleton yn caniatáu i Abertawe i gymryd camau pellach yn y dyfodol, gan ddod â ni yn nes at wireddu ein huchelgais o ddod yn y 200 uchaf o brifysgolion byd-eang”.

 

Daeth Prifysgol Abertawe yn ail ar hugain ymhlith prifysgolion gorau Prydain ar y rhestr o sefydliadau yn rhagori mewn ymchwil. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net