Yn eisiau - 5 o bobl ar gyfer cyfle unigryw

04/01/2018

Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r Flwyddyn Newydd fynd rhagddi mae S4C yn cynnig cyfle unigryw i newid hen arferion am byth; i helpu pum person brwdfrydig i gadw at eu hadduned am fywyd FFIT ac iach yn y gyfres newydd FFIT Cymru.

Dyma gyfle unigryw i fanteisio ar hyfforddwr personol, dietegydd a seicolegydd fydd yn cefnogi ac yn cynghori pob cam o'r ffordd – ac yn gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y nod.

 

Os ydych chi'n awyddus i gymryd rhan, gallwch gofrestru nawr ar wefan  Y dyddiad cau yw 2 Chwefror 2018. 

 

Mae cynhyrchydd y gyfres, sy'n cael ei greu gan Cwmni Da, yn eich annog i fynd amdani. Meddai Siwan Haf, o Gwmni Da; "Anghofiwch am ymaelodi â champfa ddrud, dyma'r cyfle gorau i ddechrau byw yn iach gyda help ein tîm o arbenigwyr brwdfrydig. Ym mhle arall y gallwch chi fanteisio ar hyfforddwr, dietegydd a seicolegydd proffesiynol yn rhad ac am ddim? 

 

"Ar FFIT Cymru byddwn ni yn eich cefnogi chi ar hyd y daith. Drwy gymryd camau bychain, a newidiadau yn eich bywyd pob dydd, gallwch wneud newid mawr i'ch corff a'ch meddwl. Does dim angen treulio oriau ar y treadmill; does dim rhaid llwgu pob dydd – gyda'n gilydd gallwn newid ein ffordd o fyw ac ysbrydoli eraill i wneud yr un fath. 

 

 

"Ar ddechrau'r flwyddyn, mi fydd llawer ohonom ni yn meddwl am yr adduned flynyddol i fwyta'n iach ac i wneud mwy o ymarfer corff; yn enwedig ar ôl hel ein boliau dros gyfnod y Nadolig. Felly rŵan ydi'r amser i fynd amdani!" 

 

FFIT Cymru

 

Bydd FFIT Cymru ar S4C ym mis Ebrill 2018. Yn cyflwyno mae Lisa Gwilym ac yn gwmni iddi bydd yr hyfforddwr personol o Benarth Rae Carpenter, y dietegydd Sioned Quirke sy'n byw ym Mhont-y-clun a'r seicolegydd Dr Ioan Rees o Ben Llŷn.