Yr iaith Gymraeg yn sbarduno nyrs i helpu ei chleifion

17/02/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r gallu i siarad Cymraeg wedi bod yn angenrheidiol yng ngwaith myfyrwraig o Gastell Nedd sydd yn astudio Nyrsio Anabledd Dysgu a hyn fydd yn cael sylw yn yr olaf yn y gyfres o Nyrsys ar S4C nos Fercher yma.

Yn ôl Megan Ware, mae cyfathrebu gyda phobl gydag anabledd dysgu sy’n siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf, yn helpu hi i greu perthynas dda gyda’r claf ac yn gwneud iddyn nhw deimlo yn fwy cyffyrddus gyda hi.

 

“Weithiau, yn achos pobl gydag anableddau dysgu, dydyn nhw ddim yn deall pam bod pobl ddim yn siarad gyda nhw yn eu hiaith gyntaf,” meddai Megan. “Mae’r gallu i siarad Cymraeg wedi bod o help mawr i mi gyda sawl claf sy’n siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf. Mae’r cleifion yn teimlo’n fwy cartrefol ac yn trystio fi.”
Gan fod Megan, 23, yn gweithio gyda chleifion fwyaf bregus ein cymuned, mae dod i nabod ei chleifion yn dda yn rhan bwysig o’i gwaith.

 

Gwelwn Megan, sydd hanner ffordd trwy ei hyfforddiant Nyrsio Anabledd Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru, yn gweithio gyda theulu sydd ag efeilliaid gydag awtistiaeth ac anabledd dysgu.

 

“Dw i’n gweithio rhan fwyaf o’r amser allan yn y gymuned - rwy’n mynd mas i dai pobl a helpu sicrhau bod y teclynnau cyfathrebu ganddyn nhw. Mae hanes o institutionalisation gydag anabledd dysgu felly mae’n bwysig ein bod ni’n trio cadw pobl yn y gymuned ac yn sicrhau eu bod nhw yn gallu gwneud y pethau pob dydd.”

 

Elfennau heriol

 

Mae Megan yn amlwg wrth ei bodd gyda nyrsio ond mae elfennau heriol i’w gwaith hefyd.
“Weithiau rwy’n wynebu ymddygiad heriol a dyna pam mae mor bwysig imi adeiladu perthynas cryf gyda’r claf o’r dechrau. Unwaith ti’n cael tryst y person a ti’n adeiladu bond, mae pethau’n dod yn haws,” meddai Megan. “Ond mae’n heriol ac yn gallu bod yn broses hir.”
“Ac yn ogystal â gweithio gyda’r plentyn, dwi’n gweithio gyda'u brodyr a’u chwiorydd oherwydd maen nhw yn cael eu heffeithio hefyd. Mae’n waith cymdeithasol mewn ffordd - dydy e ddim fel nyrsio cyffredin. Er erbyn diwedd y cwrs bydda i’n nyrs cofrestredig i bobl gydag anabledd dysgu.”

 

Hefyd yn y rhaglen hon, cawn glywed gan Gwawr Roberts o brifysgol Glyndŵr Wrecsam, sydd ar leoliad yn Hosbis Tŷ’r Eos, Wrecsam yn edrych ar ôl cleifion sydd angen gofal lliniarol a diwedd bywyd.