Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y cadeirio

14/06/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Eisteddfod wedi cyhoeddi fod nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.

Mae aelodau’n cofrestru ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau’r Orsedd yn yr Eisteddfod bob blwyddyn, ac yn ôl yr Arwyddfardd, Dyfrig ab Ifor, mae’r ymateb eleni wedi bod yn ardderchog, a dywed, “Seremoni’r Cadeirio sydd fwyaf poblogaidd bob tro, ond mae nifer yr aelodau sydd wedi datgan eu hawydd i fod yn rhan o’r Orsedd eleni yn arbennig iawn. 

 

“Fe ddigwyddodd hyn y llynedd hefyd yn Eisteddfod Ynys Môn, ac mae’n dangos bod cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Orsedd yn boblogaidd iawn, a bod y seremonïau’n weithgareddau mae nifer fawr o aelodau am fod yn rhan ohonynt.  Mae hyn oll yn argoeli’n dda ar gyfer yr Eisteddfod eleni – ac i’r dyfodol.

 

Prysur lenwi

 

“Wrth gwrs, gyda seremoni’r Cadeirio’n llawn, bydd nifer am gofrestru i gymryd rhan yn y seremonïau eraill – ac mae’r rhain yn prysur lenwi hefyd, felly, mae’r neges yn syml, aelodau’r Orsedd – ewch ati i gofrestru yn syth er mwyn sicrhau lle yn ystod yr wythnos.

 

“Ac yna, gallwn i gyd edrych ymlaen at yr Eisteddfod, gan obeithio y gwelwn deilyngdod yn y prif seremonïau, a bydd modd i’r Orsedd gyd-ddathlu llwyddiant gyda phawb o lwyfan llawn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru!”