Yr Urdd yn chwilio am unigolyn arbennig

25/11/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn arbennig sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Mae  enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen Hughes, Uwchaled wedi agor ac mae’r dyddiad cau yn Ionawr 2017.

 

Os ydych chi’n adnabod unigolyn sydd wedi gwneud gwaith heb ei ail gyda phobl ifanc dros y blynyddoedd, annogir chi i’w enwebu. Gall fod yn ymwneud ag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, cyn belled a’i fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed, yn wirfoddol a thu allan i oriau ysgol. Rhaid i’r gwaith fod drwy gyfrwng y Gymraeg, neu chyda ieuenctid sy’n dysgu’r iaith. Gall hefyd fod gyda unrhyw fudiad ieuenctid.

 

Rhoddir Gwobr John a Ceridwen Hughes gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Hon fydd y 25 flwyddyn ers iddi gael ei chynnig am y tro cyntaf.

 

Ar y panel dewis eleni fydd cynrychiolwyr o Fwrdd Syr IfanC yr Urdd a Mudiad Clybiau’r Ffermwyr Ifanc, Prif Weithredwr yr Urdd ac un o Gyfarwyddwyr Talaith yr Urdd.

 

Cydnabyddiaeth

 

Yn ôl Dai Bryer, Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, “Cyfle yw hyn i roi cydnabyddiaeth a diolch i unigolyn sydd wedi rhoi o’u hamser, i gefnogi ieuenctid Cymru, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Urdd, fel y Clybiau Ffermwyr Ifanc ac eraill yn gweld y gwaith ardderchog sydd yn cael ei wneud gan fyddin o unigolion ar draws Cymru o ddydd i ddydd, ac o wythnos i wythnos. Oes arweinydd yn eich ardal chi sydd yn ysbrydoledig mewn maes megis chwaraeon neu awyr agored, gyda phobl anabl neu ddysgwyr, yn y maes perfformio neu ddiwylliannol efallai, neu ddyngarol a chymdeithasol? Gall fod mewn unrhyw faes o dan haul fwy neu lai! Os oes rhywun yn dod i’ch meddwl chi allai gael ei ystyried fel enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes, Uwchaled 2017, y cyfan sydd angen ei wneud ydi llenwi ffurflen enwebu syml, a gobeithio am y gorau!”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru