Yr Urdd yn chwilio am unigolyn i greu archif ddigidol o hanes y mudiad

09/12/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn i ymgymryd â’r dasg i greu archif ddigidol o hanes cyfoethog yr Urdd ers ei sefydlu yn 1922.

Gan weithio mewn partneriaeth â’r mudiad, mae Prifysgol Aberystwyth yn awyddus i benodi myfyriwr MPhil am flwyddyn i weithio ar y prosiect o dan yr enw: Llunio archif ddigidol i Urdd Gobaith Cymru i’w gweithredu fel paratoad ar gyfer dathlu canmlwyddiant y mudiad yn 2022.

 

Dywedodd y Dr Bleddyn Huws, Uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth sy’n aelod o’r tîm sy’n arwain y prosiect, “Adeg dathlu hanner canmlwyddiant yr Urdd yn 1972, cyhoeddwyd tair cyfrol gan R. E. Griffith yn croniclo hanes y mudiad yn llawn. Mae’r tair cyfrol hynny sydd, rhyngddynt, yn 1164 o dudalennau, yn cychwyn gyda’r weledigaeth sylfaenol a’r camau arloesol a gymerwyd i sefydlu mudiad ieuenctid cenedlaethol, ac yn olrhain ei dwf a’i ddatblygiad dros bum degawd.

 

Er hyn, nid oes cofnod swyddogol o waith, datblygiad a chyfraniad yr Urdd o 1972 ymlaen. Ar gyfer y cyfnod 1972 hyd at y canmlwyddiant 2022, mae angen creu archif ddigidol o hanes a chofnodion Urdd fel y gellir dadansoddi a mesur effaith yr Urdd ar gymdeithas gyhoeddus a sifil Cymru, effaith yr Urdd ar blant a phobl ifanc a chofnodi tueddiadau yn natblygiad gwaith ieuenctid yng Nghymru.

 

Archif ar gael i ymchwilwyr

 

Bydd yr archif ddigidol ar gael i academyddion ym meysydd hanes yr iaith, gwaith ieuenctid, a’r gwyddorau cymdeithasol, ar gyfer gwneud gwaith ymchwil pellach yn ogystal ag ar gyfer cynhyrchwyr rhaglenni teledu a chyhoeddwyr llyfrau ar gyfer comisiynau masnachol yn y dyfodol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru