Ysbryd entrepreneuraidd dwy chwaer

Fe wnaeth Dirprwy Weinidog dros Dechnoleg a Sgiliau, Julie James gyfarfod dwy chwaer o ganolbarth Cymru a ymddangosodd ar gyfres boblogaidd Dragon’s Den, yn siarad am eu profiadau fel entrepreneuriaid ifanc. 

 

Fe fu’r Dirprwy Weinidog yn cyfarfod Sky, 12 a Kia Ballantyne, 14 a ddyfeisiodd “Crikey Bikey®” mewn digwyddiad yn Abertawe ar gyfer hybu manteision entrepreneuriaeth.

 

Roedd y digwyddiad yn rhan o gyfres "Sgwrs Go Iawn" Llywodraeth Cymru, sy'n canolbwyntio ar Entrepreneuriaeth Ieuenctid yng Nghymru eleni. Daeth y digwyddiad ag arweinwyr busnes, pobl ifanc a phartneriaid eraill at ei gilydd i sgwrsio'n anffurfiol am entrepreneuriaeth ieuenctid.

 

Mae Sky a Kia yn dod o Rosan ar Wy, ac fe wnaethon nhw ddyfeisio Crikey Bikey®, sef harnais diogelwch sy'n helpu rhieni i ddysgu eu plant i reidio beic yn ddiogel, ar ôl cymryd rhan mewn cystadleuaeth yn yr ysgol. Yn ogystal ag ymddangos ar Dragons' Den, cafodd y merched eu henwi'n Beirianwyr Ifanc y Flwyddyn y DU yn y “Big Bang Fair” ym mis Mawrth.

 

Dywedodd Sky a Kia, ‘Roedd y digwyddiad Sgwrs Go Iawn yn lot o sbort ac roedd cael cyfarfod yr arweinwyr busnes yn gyffrous.  Roedden ni wedi synnu ac yn falch dros ben fod y Dirprwy Weinidog wedi clywed am Crikey Bikey®!  Mae siarad â phobl fusnes am ein cynnyrch yn gwneud i ni deimlo fel ein bod ni eisiau ei wneud e'n fwy ac yn well. Roedden nhw i weld â llawer o ddiddordeb yn Crikey Bikey® ac fe wnaethon nhw roi nifer o syniadau da i ni.  Fe wnaethon ni fwynhau esbonio iddyn nhw sut wnaethon ni ddyfeisio Crikey Bikey®."

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog, Julie James, "Dw i wedi dilyn hanes Sky a Kia â diddordeb ac roedd hi'n fraint fawr eu cyfarfod nhw. Beth wnaeth fy nharo i yn ein sgwrs oedd cymaint o gefnogaeth maen nhw wedi'i gael gan eu rhieni a'u hysgol."

 

"Fe rydym wedi ymroi i annog diwylliant entrepreneuraidd yma yng Nghymru ac i annog mwy o bobl ifanc i ddilyn esiampl Sky a Kia. Dyna pam roedd y digwyddiad Sgwrs Go Iawn ddoe mor bwysig. Roeddwn wrth fy modd â'r ymateb brwd gan entrepreneuriaid, pobl ifanc ac eraill a oeddent i gyd yn awyddus i ddod yno a rhannu eu sylwadau."

 

Ychwanegodd, "Dw i'n siŵr fod y bobl ifanc ddaeth i'r digwyddiad wedi cael eu hysbrydoli gan y sgyrsiau gawson nhw ac y byddwn ni'n clywed rhagor o straeon cyn bo hir am bobl ifanc o Gymru'n defnyddio'u sgiliau ac agweddau entrepreneuraidd i wneud argraff ar fyd busnes". 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru