Ysgol Gerdd Ceredigion am gystadlu gyda chorau gorau Ewrop

08/04/2019

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Ysgol Gerdd Ceredigion yn hedfan allan i Gothenburg yn Sweden ym mis Awst i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Eurovision Choir 2019 ar ôl ennill cystadleuaeth Côr Cymru 2019.

Y côr o siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin dan arweiniad Islwyn Evans oedd dewis y beirniaid nos Sul 7 Ebrill yn Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth mewn noson a gafodd ei chyflwyno’n fyw ar S4C yng nghwmni’r darlledwyr Heledd Cynwal a Morgan Jones.

 

Yn ychwanegol at y tlws, roedd yna wobr ariannol o bum mil o bunnau.

 

Ysgol Gerdd Ceredigion, Johns’ Boys o Rosllannerchrugog, CF1 o Gaerdydd, Côr Ieuenctid Môn a Chôr Sioe Ieuenctid Môn oedd y pum côr aeth benben a’i gilydd mewn cystadleuaeth gafodd ei chanmol i’r cymylau gan y beirniaid.

 

Dyma’r chweched tro i Islwyn Evans ennill y brif wobr gyda gwahanol gorau. Dywedodd Islwyn,”Dwi wedi ennill o’r blaen, ond mae aelodau’r côr yn wahanol. Mae’r criw wedi bid yn ffanastig ac mae gwefr ac awyrgylch y gystadleuaeth hon yn arbennig.”

 

Côr Sioe Ieuenctid Môn enillodd Wobr Dewis y Gwylwyr a’u harweinydd Mari Pritchard Wobr yr Arweinydd.

 

Roedd gan dre’ Llandeilo le i ddathlu hefyd wedi i Ysgol Gymraeg Teilo Sant ennill tlws Côr Cymru Cynradd nos Sadwrn 6 Ebrill ar lwyfan y Neuadd Fawr, Aberystwyth.

 

Yn y rownd derfynol fe wnaeth y côr ysgol gynradd o Sir Gar guro Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Porth, Ysgol Gymraeg Llangennech ac Ysgol Pen Barras, Rhuthun i godi’r tlws.

 

Roedd arweinydd y côr Nia Clwyd wrth ei bodd gyda’r llwyddiant; “Mae’n anrhydedd fawr i dderbyn y tlws, hoffwn ddiolch i’r plant a’u rhieni am eu holl waith caled, gwaith y plant sy’n gyfrifol am y llwyddiant,” meddai.

 

Y beirniaid

 

Roedd yna dri beirniad o fri rhyngwladol yn beirniadu’r gystadleuaeth ac yn dewis yr enillwyr, sef yr arweinydd a darlithydd corawl o wlad Pwyl, Anna Wilczewska, Huw Humphreys, Pennaeth Cerdd Canolfan y Barbican, Llundain, Karmina Šilec, Cymrawd ym Mhrifysgol Havard, Arweinydd a Chyfarwyddwr o Slofenia.

 

Mae Côr Cymru wedi datblygu yn un o uchafbwyntiau'r calendr canu cystadleuol yng Nghymru ers i’r gystadleuaeth ddechrau yn 2003. Yr enillwyr blaenorol yw Ysgol Gerdd Ceredigion (2003 a 2009), Serendipity (2005), Cywair (2007 a 2011), Côr y Wiber (2013), Côr Heol y March (2015) a Chôr Merched Sir Gâr (2017).

 

 

2017 oedd y tro cyntaf i enillydd Côr Cymru gynrychioli’r wlad yn Eurovision Choir ac fe ddaeth Côr Merched Sir Gâr yn ail.

 

Mae S4C newydd gyhoeddi y bydd y sianel yn cynnal cystadleuaeth am yr ail flwyddyn yn olynol i ddewis seren ifanc i gynrychioli Cymru yng nghysradleuaeth Junior Eurovusion 2019.

 

Y cwmni teledu gwobrwyol Rondo Media sy’n gyfrifol am y rhaglenni Cor Cymru a’r Eurovision ar gyfer S4C.