Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

01/06/2014

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod nos Sadwrn 31 Mai 2014, mae panel o bedwar beirniad wedi dewis chwe chystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014.

 

Y chwech fydd yn cystadlu eleni fydd:

 

Anne Denholm, Aelod Unigol, Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin

Gwyn Owen, Aelwyd Llundain, Rhanbarth tu allan i Gymru

Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn, Penllyn, Meirionnydd

Enlli Parry, Ysgol Gyfun Plasmawr, Gorllewin Caerdydd, Caerdydd a’r Fro

Aron Lewis, Aelod Unigol, Cylch Dewi, Penfro

Telaid Alaw, Aelwyd Penllyn, Penllyn, Meirionnydd

 

Yn dilyn argymhelliad beirniaid llynedd ac i ddatblygu’r gystadleuaeth ymhellach, nid enillwyr y cystadlaethau, o reidrwydd oedd yn cael eu dewis. Dewisiodd y panel o feirniaid yr ymgeiswyr o naw cystadleuaeth.

 

Eirian Owen, Cefin Roberts, Bethan Bryn ac Eirlys Britten oedd  beirniaid y panel a dyma restr o’r cystadlaethau oedd yn gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth:

 

  • Unawd Alaw Werin 19 – 25 oed
  • Unawd Cerdd Dant 19 – 25 oed
  • Unawd 19 – 25 oed
  • Unawd Offerynnol 19 – 25 oed
  • Llefaru Unigol 19 – 25 oed
  • Cyflwyniad Theatrig 19 – 25 oed
  • Unawd Allan o Sioe Gerdd 19 – 25 oed
  • Dawns Unigol i Fechgyn 14 – 25 oed
  • Dawns Unigol i Ferched 14 – 25 oed

 

Cynhelir yr Ysgoloriaeth eleni yng  Nghanolfan Celfyddydau, Aberystwyth ar 12 o Hydref 2014.

 

Yn ogystal â’r clod o ennill yr Ysgoloriaeth arbennig hon, bydd yr enillydd hefyd yn cael gwobr  ariannol o £4,000 i’w ddefnyddio er mwyn datblygu eu talent i’r dyfodol.

 

Wedi ei sefydlu nôl yn 1999, nod y wobr yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau  Cymru. Yn ogystal â’r wobr ariannol, mae’r Ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw’r enillydd gyda’r canwr enwog Bryn Terfel, sy’n gefnogol iawn i ddatblygu talent newydd yng  Nghymru

 

Yn ôl Cefin Roberts, un o feirniaid y panel “Roedd y safon yn uchel tu hwnt eleni ac mae gennym chwe unigolyn hynod dalentog yn cystadlu am yr Ysgoloriaeth yn 2014. Rydym fel panel yn edrych ymlaen at glywed mwy ganddynt ac rydym yn sicr y cawn noson llawn cyffro a pherfformiadau arbennig yn Aberystwyth fis Hydref. “

 

Mae tocynnau ar gyfer y noson yn Aberystwyth ar gael o Ganolfan y Celfyddydau