2x Swyddog Denu Myfyrwyr

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2019 (253 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Denu Myfyrwyr

Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr

2 CALl

36.5 awr yr wythnos

Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn

Cyf: GMSR.19.2756

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

A chithau â sgiliau trefnu ardderchog ac yn eithriadol o dda wrth gyfathrebu, byddwch yn gyfrifol am ddenu israddedigion ac uwchraddedigion i'r Brifysgol.

Yn atebol i'r Rheolwr Datblygu Partneriaethau , byddwch yn trefnu gweithgareddau denu myfyrwyr, ac yn cymryd rhan ynddynt, megis arddangosfeydd denu myfyrwyr, ac yn meithrin cysylltiadau effeithiol â'r sefydliadau y mae ein myfyrwyr yn dod ohonynt. Gall y gwaith hwn gynnwys teithio ym Mhrydain i roi cyflwyniadau a chynorthwyo â gweithdai, yn aml ar y cyd â staff academaidd, a digwyddiadau eraill ar y campws a'r tu hwnt. Bydd angen sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog yn ogystal â gradd. Swydd barhaol yw hon ac fe fydd yn cychwyn cyn gynted â phosib. Bydd trwydded yrru gyflawn i'r DU yn hanfodol i'r swydd hon.

Sefydliad Dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg ac sy'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*