Aelod annibynnol o Grŵp Monitro’r Cydraddoldebau

Trosolwg

Rydym ni’n chwilio am un aelod annibynnol i ymuno â Grŵp Monitro’r Cydraddoldebau. Yn benodol hoffwn ni gael ymgeisydd sydd â gwybodaeth ymarferol a phrofiad bywyd o ddelio â'r her o gynyddu ac...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: Di-dâl - telir costau teithio a chynhaliaeth

Dyddiad Cau: 17/02/2020 (180 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gwahanol leoedd ledled Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Aelod annibynnol o Grwp Monitro’r Cydraddoldebau

Cyfnod o dair blynedd i ddechrau

Mae'n swydd ddi-dâl ond rydym ni’n talu treuliau rhesymol o ran teithio a chynhaliaeth

Mae cyfarfodydd y Grwp yn digwydd ym Mae Caerdydd fel arfer

Rydym ni’n chwilio am un aelod annibynnol i ymuno â Grwp Monitro’r Cydraddoldebau.

Yn benodol hoffwn ni gael ymgeisydd sydd â gwybodaeth ymarferol a phrofiad bywyd o ddelio â'r her o gynyddu ac ymgorffori'r cydraddoldebau mewn sefydliadau cyhoeddus. Hefyd yn fuddiol byddai profiad penodol o hyrwyddo amrywiaeth ym maes y celfyddydau a diwylliant, yn enwedig o ran ethnigrwydd.

Rydym ni hefyd am gael ymgeisydd sy'n deall sefydliadau yn y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector ac, yn ddelfrydol, ddarparu gwasanaethau proffesiynol mewn sector sy'n dod â budd i gyhoedd Cymru.

Bydd croeso arbennig i ymgeisydd sydd â hanes llwyddiannus mewn swyddogaeth ym maes y cydraddoldebau ac, yn ddelfrydol, yn y sectorau cyhoeddus a/neu elusennol.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i fynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd grwp a chefnogi nodau, gwerthoedd ac amcanion y Cyngor.

Rydym ni’n gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg ac mae rhuglder ar lafar a’r gallu i ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol.

Dyddiad cau: hanner dydd ar 17 Chwefror 2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*