Cyfieithydd x 2

Trosolwg

Darparu gwasanaeth cyfieithu a phrawfddarllen Cymraeg o safon uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmeriaid.

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: Gradd: 5 - £29,243

Dyddiad Cau: 13/02/2019 (193 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Hyblyg

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Heledd Evans

Ffôn: 03000 655291

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Aelod o'r tîm Cyfieithu

Cyfarwyddiaeth: Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Gwybodaeth

Tîm: Gwasanaethau Digidol a Dylunio
Lleoliad: Hyblyg

Rhif y swydd: 201796

Gradd: 5 - £29,243

Gofynion y Gymraeg: Lefel 5 – Hanfodol

Diben y swydd: Darparu gwasanaeth cyfieithu a phrawfddarllen Cymraeg o safon uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmeriaid.

Atebolrwydd allweddol y swydd:
1. Cyfieithu a phrawfddarllen amrediad eang o ddogfennau i safon uchel iawn i ddiwallu gofynion ein polisi iaith Gymraeg a'n harddull ysgrifennu mewnol.
2. Cysylltu â chyfieithwyr allanol i gaffael cyfieithiadau yn ôl y galw. Sicrhau ansawdd digonol y gwasanaeth allanol, gan fonitro ar gyfer cysondeb a glynu at arddull mewnol.
3. Blaenoriaethu gwaith yn effeithiol er mwyn rheoli llwyth gwaith, ceisiadau niferus a dyddiadau cau heriol.
4. Cyfathrebu'n effeithiol gyda chwsmeriaid i ddarparu lefelau uchel o wasanaeth a rheoli disgwyliadau yn effeithiol.
5. Arddangos sylw rhagorol i fanylion er mwyn cynnal safonau proffesiynol.
6. Cynnal system cadw cofnodion effeithlon er mwyn olrhain y galw a'r costau.
Cymwysterau neu wybodaeth allweddol i'r swydd:
1. Rhaid cael gradd anrhydedd yn y Gymraeg neu brofiad cyfatebol o weithio fel cyfieithydd.
2. Gwybodaeth ddigonol o Microsoft Office.
3. Y gallu i feithrin a chynnal perthnasau gweithio effeithiol.
4. Aelodaeth Sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac ymrwymiad i'ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hunan.
5. Sgiliau rhyngbersonol rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Patrwm gwaith: 37 (yn agored i delerau rhan-amser / rhannu swydd)

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*