Arbenigwr Categori Datblygu Dros Dro (cytundeb am flwyddyn)

Trosolwg

Pwrpas y Swydd. Adnabod anghenion, cynllunio, trawsnewid, rheoli a monitro gwasanaethau gofal a bwyd gan sicrhau fod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydan ni yn ei...

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Cyflog: £32,910 - £34,728

Dyddiad Cau: 21/10/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Caernarfon, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

ARBENIGWR CATEGORI DATBLYGU DROS DRO (CYTUNDEB AM FLWYDDYN)

CYFLOG: £32,910 - £34,728

LLEOLIAD: CAERNARFON

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Hawis Jones ar 01286 679661.

Ffurflenni cais a manylion pellach gan, Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Ffôn: 01286 679076

ebost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 21/10/2021.

Pwrpas y Swydd.
Adnabod anghenion, cynllunio, trawsnewid, rheoli a monitro gwasanaethau gofal a bwyd gan sicrhau fod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydan ni yn ei wneud.

Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer
•Cyfrifol am gefnogi'r Rheolwr Categori i siapio rhagleni gwaith y Swyddogion Categori a Datblygu

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*