Archifydd Dan Hyfforddiant

Trosolwg

Diben y swydd hon yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn archifyddiaeth ac felly rhoddir hyfforddiant eang ar bob agwed do waith archifyddol. Clustnodir lle i’r sawl...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: £21,423 - £22,402 (yn arwain at Fand 3 ar ol cymhwyso)

Dyddiad Cau: 28/10/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 632530/1

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Archifydd Dan Hyfforddiant

Band 2: £21,423 - £22,402

(yn arwain at Fand 3 ar ôl cymhwyso)

Swydd barhaol 37 awr yr wythnos

Diben y swydd hon yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn archifyddiaeth ac felly rhoddir hyfforddiant eang ar bob agwed do waith archifyddol. Clustnodir lle i’r sawl a benodir i astudio’n rhan-amser ar y cwrs M. A. mewn Gweinyddu Archifau yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth, ar gyfer y blynyddoedd academaidd, 2022 -23 a 2023-24.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*