Arweinydd Arloesi’r Hwb

Trosolwg

Arwain a datblygu tîm cyflenwi CGGSDd Hwb i ddarparu gwasanaethau craidd CGGSDd

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyflog: £29,055 - £34,106 yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad

Dyddiad Cau: 17/02/2020 (174 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Naylor Leyland Centre, Well Street Rhuthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 1AF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lisa Williams

Ffôn: +441824702441

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn recriwtio i lu o swyddi newydd ar hyn o bryd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno gyda’r sefydliad a chyfrannu at ei ddatblygiad menter gymdeithasol.

Rydym ni wedi sicrhau’r les i weithredu Neuadd y Farchnad Rhuthun. Rydym ni hefyd yn y broses o dderbyn cyfrifoldeb am Ganolfan Naylor Leyland, lle rydym ni wedi’n lleoli. Mae’r ddau leoliad yma, wedi’u datblygu i ffurfio Hwb, yn mynd i chwarae rhan fawr yn ein dyfodol ni.

Arweinydd Arloesi’r Hwb - Gweithio i arwain ar ddatblygu’r lleoliadau hyn yn Hwb ar gyfer darparu ein gwasanaethau cyfredol a gwasanaethau newydd i’n haelodau ac i’r gymuned yn ei chyfanrwydd, creu ffrydiau incwm newydd ar gyfer CGGSDd a’n haelodau a sbarduno’r economi leol.

Arwain a datblygu Tîm Cyflawni’r Hwb i ddarparu gwasanaethau craidd CGGSDd mewn modd dynamig, mentrus, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer a sicrhau bod gweithgareddau’r Hwb wedi’u hintigreiddio gyda ac yn llywio gweithgareddau CGGSDd.

Sylwi ar gyfleoedd sy’n galluogi CGGSDd i arallgyfeirio ffrydiau incwm a datblygu gwasanaethau sy’n ateb anghenion a nodwyd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Matrix Sgiliau Iaith  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)