Arweinydd Chwaraeon Cymunedol

Trosolwg

Helpu i gyflwyno sesiynau a gweithgareddau ymarfer corff mewn ysgolion ac yn y gymuned ar gyfer holl drigolion Sir Ddinbych.

Cyflogwr: Denbighshire Leisure Ltd

Cyflog: £19,312 i £20,493 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/01/2022 (10 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Trem y Dyffryn, Ystad ddiwydiannol Colomendy Dinbych Dinbych, Sir Ddinbych, Cymru LL16 5TX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Aled Williams

Ffôn: 01824 706939

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflwyno sesiynau chwaraeon fel y nodir gan staff tîm Arweinyddiaeth a Chwaraeon Cymunedol yr adran Cymunedau Gweithgar, gan sicrhau bod y rhaglenni’n cael eu marchnata a’u cyflwyno’n effeithiol ac yn effeithlon.

Gweithio’n agos ag aelodau’r tîm Arweinyddiaeth a Chwaraeon Cymunedol a chydweithwyr ar draws Hamdden Sir Ddinbych Cyf, i helpu datblygu dull cydlynol o gyflwyno rhaglenni ymarfer corff ar draws y cwmni i bob grŵp oedran.

Gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill i gyflwyno prosiectau mewn lleoliadau dynodedig.

Helpu gwirfoddolwyr a Llysgenhadon Ifanc sy’n cydweithio â chi i gael profiad bositif.

Casglu a chymharu adborth er mwyn monitro prosiectau'n effeithiol a chasglu gwybodaeth ynghyd er mwyn hysbysu dangosyddion perfformiad allweddol.

Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn ôl cyfarwyddion staff y tîm Arweinyddiaeth a Chwaraeon Cymunedol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)