Arweinydd Maes CA3 Mathemateg

Trosolwg

Rydym yn awyddus i benodi ymarferydd effeithiol gyda’r ymrwymiad a’r weledigaeth i gyfrannu at arweinyddiaeth y maes allweddol hwn yn Ysgol Glan Clwyd.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Cyflog: Graddfa Cyflog Athro + CAD 2b (£4,784)

Dyddiad Cau: 12/05/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Ffordd Dinbych Llanelwy Cymru LL17 0RP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Davies

Ffôn: 01745 582611

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Rydym yn awyddus i benodi ymarferydd effeithiol gyda’r ymrwymiad a’r weledigaeth i gyfrannu at arweinyddiaeth y maes allweddol hwn yn Ysgol Glan Clwyd.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus lywio gwaith Mathemateg yng Nghyfnod Allweddol 3 ac i fod yn rhan o’r symud cyffrous at y cwricwlwm newydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys i addysgu Mathemateg i’r amrediad oedran a gallu llawn yn Ysgol Glan Clwyd.

Rydym yn chwilio am berson egnïol a blaengar i sicrhau fod y maes hwn yn parhau i ffynnu yn Ysgol Glan Clwyd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

• arbenigedd a phrofiad Mathemateg.
• agwedd arloesol a ffres at ddysgu.
• agwedd sy’n croesawu heriau a datblygiadau newydd yn gyson.
• y gallu i ysbrydoli disgyblion a myfyrwyr.
• y gallu i gydweithio’n rhagorol fel aelod o dîm.
• y gallu i gynllunio ac arwain.
• Yr agwedd briodol sydd yn mynnu’r safonau uchaf bob amser – o ran cyflawniad personol a chyflawniad eraill.

Ydy’r wybodaeth hon wedi procio eich chwilfrydedd? Hoffech chi wybod mwy?

Os ydych yn rhannu gweledigaeth yr ysgol am yr addysg orau posib yn yr unfed ganrif ar hugain gyda’r byd digidol yng nghanol y dysgu hwnnw, byddai’r Pennaeth, Mr Gwyn Tudur, yn croesawu ymholiadau pellach am y swydd a sgwrs anffurfiol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Swydd Arweinydd Maes CA3 Mathemateg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)