Arweinydd Pwnc Daearyddiaeth

Trosolwg

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2019 athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â’r swydd uchod. Addysgir Daearyddiaeth hyd at Safon Uwch.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: £23,720 - £39,406 & Lwfans CAD 2b £4,681

Dyddiad Cau: 01/05/2019 (83 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadarn Llangawsai Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Delyth Jones, Clerc y Corff Llywodraethol

Ffôn: 01970 639499

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae cyfle hefyd i athro/athrawes mwy profiadol wneud cais, os yn llwyddiannus, am swydd Pennaeth Cyfadran y Dyniaethau Cynigir lwfans CAD1a (£8,635) am ymgymryd â’r swydd hon.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach oddi wrth: Y Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn: (01970) 639499 e-bost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk) neu oddi ar wefan yr ysgol www.penweddig.ceredigion.sch.uk

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)