Arweinydd Y Biwro

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am redeg Biwro EIDCymru o ddydd i ddydd, a rheoli staff y Biwro sy'n darparu cymorth llinell gymorth lefel gyntaf i ffermwyr, lladd-dai a chanolfannau da byw.

Cyflogwr: EIDCymru

Cyflog: £32,796.00 - £35,604.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019 (9 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tŷ Rheidol, Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 625 050

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Arweinydd Y Biwro (Cyf: EID REC21)
£32,796.00 - £35,604.00 y flwyddyn (Ynghyd â buddion)

Am wybodaeth bellach ynghylch y swyddi gwag hyn, ewch ar ein gwefan www.hybucig.cymru i lawrlwytho pecyn cais neu fel arall, cysylltwch â ni ar 01970 625 050.

Mae EIDCymru yn is-gwmni sy'n eiddo llwyr i HCC, sef y corff strategol sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru.

Fe'i sefydlwyd i reoli'r data a ddarperir gan Bwyntiau Rheoli Critigol a cheidwaid defaid ar gyfer cronfa ddata EIDCymru.

Dyddiad Cau i i wneud cais:
Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2019

Cynhelir cyfweliadau: ddydd Mercher 7 Awst 2019.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*