Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) - Dwyieithog

Trosolwg

Ydych chi'n arweinydd / rheolwr profiadol sy'n angerddol am ddatblygiad eraill? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnig cymwysterau rheoli i unigolion gan reoli eich dyddiadur eich hun?

Cyflogwr: Portal

Cyflog: £28,000 i £32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau a chynigir £500 ychwanegol ar gyfer siaradwyr y Gymraeg.

Dyddiad Cau: 03/02/2021 (10 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Allan yn y maes / Cartref

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ydych chi'n arweinydd / rheolwr profiadol sy'n angerddol am ddatblygiad eraill? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnig cymwysterau rheoli i unigolion gan reoli eich dyddiadur eich hun? Os felly, rydym am glywed wrthych!

Mae rôl yr Asesydd yn cynnwys asesu a hyfforddi ymgeiswyr ar gyfer Brentisiaeth Uwch Lefel 4/5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, sy'n cynnwys cyflwyno cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus brofiad blaenorol o weithio o fewn rôl arwain a / neu reoli, bydd ganddynt agwedd wych a bydd ganddynt y parodrwydd i addasu a datblygu eu hunain ymhellach. Nid yw cymhwyster mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth neu ymarfer asesu (cymhwyster Asesydd) yn hanfodol, fodd bynnag, mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.

Mae angen teithio ar draws Powys wrth ymweld ag ymgeiswyr felly mae trwydded yrru lawn y DU a mynediad i gerbyd hefyd yn hanfodol.

Cyflog Cychwyn Sylfaenol: Rhwng £28,000 i £32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau a chynigir £500 ychwanegol ar gyfer siaradwyr y Gymraeg.

Buddion Ychwanegol: Cliniadur, ffôn symudol, pecyn gwyliau hael a chynllun pensiwn cyfrannol.

Gweithle: Allan yn y maes / Cartref

Oriau: Llawn amser. Fe ystyrir oriau rhan amser

Dyddiad Cau: 3ydd Chwefror

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Canllawiau Ymgeisio  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)