Asesydd Gofal Oedolion

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Asesydd Gofal Oedolion i asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefel 2, 3, 4 a 5. Gan gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas, eu hannog, eu mentora a darparu cyfleoedd dysgu...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 15/10/2018 (245 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria – Glannau Dyfrdwy Ffordd Celstryn, Cei Connah Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, Cymru CH5 4BR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn chwilio am Asesydd Gofal Oedolion i asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefel 2, 3, 4 a 5.

Gan gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas, eu hannog, eu mentora a darparu cyfleoedd dysgu iddynt, byddwch yn gyfrifol am fonitro eu cynnydd tuag at ennill eu cymwysterau gan gynnig adborth adeiladol a’u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

Y cyfan rydym yn gofyn amdano yw bod gennych gymhwyster proffesiynol cysylltiedig lefel 4 o leiaf, a bod gennych gymhwyster asesydd, neu eich bod yn fodlon gweithio tuag at hynny.Bydd angen personoliaeth glên a phositif arnoch, a byddwch yn gallu dangos bod gennych angerdd go iawn am y diwydiant.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 15/10/2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*