Athro/Athrawes Ffiseg

Trosolwg

Gweler yr Hysbyseb am ragor o fanylion

Cyflogwr: Ysgol Uwchradd Bodedern

Cyflog: Prif Raddfa Cyflog Athrawon

Dyddiad Cau: 12/04/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 15:00:00

Lleoliad

Bro Alaw Bodedern Bodedern , Ynys Môn, Cymru LL65 3SU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Paul Matthews-Jones

Ffôn: 01407 741000

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dymuna Llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Bodedern benodi:

Athro/Athrawes FFISEG

Yn eisiau erbyn 1 Medi 2021 ar sail PARHAOL.

Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd ymgymryd â gwersi Ffiseg (a Gwyddoniaeth) i ddisgyblion ar hyd y cyfnodau allweddol.

Os am fanylion pellach a sgwrs ynglyn â’r swydd, a gweledigaeth yr ysgol, yna mae croeso i chi gysylltu gyda’r Pennaeth, Mr Paul Matthews-Jones

Ffôn: 01407 741000

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Athro/Athrawes Ffiseg (Cymraeg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Athro/Athrawes Ffiseg (Saesneg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)