Athro/Athrawes Gwyddoniaeth

Trosolwg

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2020, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i addysgu yn y Gyfadran Wyddoniaeth.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: £24,906 - £40,490

Dyddiad Cau: 25/02/2020 (1 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadarn Llangawsai Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Delyth Jones, Clerc y Corff Llywodraethol

Ffôn: 01970 639499

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at wersi TGAU Gwyddoniaeth. Gall fod cyfle hefyd i ymgeisydd addas addysgu ei pwnc arbenigol at Safon Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i athrawon sydd newydd gymhwyso neu sydd yn y broses o gymhwyso yn ystod y flwyddyn.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach oddi wrth: Y Pennaeth dros-dro, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn: (01970) 639499 e-bost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk)

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)