Athro/Athrawes Mathemateg - (Cyfnod Mamolaeth) (x2 Swydd)

Trosolwg

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi 2 Athro/Athrawes Mathemateg o fis Ionawr 2022 i gwmpasu cyfnodau estynedig o famolaeth sy'n debygol o ymestyn i 2023. Mae'n bosibl y gallai'r swyddi....

Cyflogwr: Ysgol Bryhyfryd, Cyngor Sir Ddinbych

Cyflog: Graddfa Cyflog Athrawon

Dyddiad Cau: 29/11/2021 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol Bryhyfryd Ffordd yr Wyddgrug Rhuthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 1EG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Juliet Peters (Dirprwy Bennaeth)

Ffôn: 01824 703933

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi 2 Athro/Athrawes Mathemateg o fis Ionawr 2022 i gwmpasu cyfnodau estynedig o famolaeth sy'n debygol o ymestyn i 2023. Mae'n bosibl y gallai'r swyddi hyn gael eu hymestyn ymhellach neu eu gwneud yn barhaol.

Bydd lwfansau CAD hefyd ar gael ar gyfer ymgeiswyr â phrofiad addas sydd â diddordeb mewn ysgwyddo cyfrifoldebau rheoli yn yr adran.

Mae'r gall i ddysgu trwy gyfrwng Cymraeg yn ddymunol iawn.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno ag ysgol ddynamig lle mae arweinyddiaeth ysbrydoledig a gwaith caled wedi trawsnewid ei pherfformiad yn erbyn pob un o’r mesuriadau perfformiad. Cafwyd canlyniadau TGAU a Safon Uwch rhagorol yn 2020 a 2021.

Mae’r llwyddiant hwn, ynghyd â’n lleoliad trawiadol a’n hagosrwydd at Gaer a Lerpwl, yn golygu y gallwn ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa gwirioneddol gyffrous.

Bydd croeso i geisiadau gan ANG.

Mae pob penodiad yn amodol ar Ddatgeliad y Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdāon boddhāol.

Os ydych am gael trafodaeth anffurfiol am y cyfleoedd sydd ar gael, cysylltwch â Mrs Juliet Peters (Dirprwy Bennaeth) ar 01824 703933.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*