Athro Dylunio a Thechnoleg

Trosolwg

Rydym yn awyddus i benodi ymarferydd effeithiol gyda’r egni a’r ymrwymiad i gyfrannu fel athro/athrawes yn y maes allweddol hwn yn Ysgol Glan Clwyd.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Cyflog: Graddfa Cyflog Athro

Dyddiad Cau: 12/05/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Ffordd Dinbych Llanelwy Cymru LL17 0RP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Davies

Ffôn: 01745 582611

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Rydym yn awyddus i benodi ymarferydd effeithiol gyda’r egni a’r ymrwymiad i gyfrannu fel athro/athrawes yn y maes allweddol hwn yn Ysgol Glan Clwyd. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at waith y Gyfadran Dechnoleg ac i fod yn rhan o’r datblygiadau cyffrous wrth i ni symud tuag at y cwricwlwm newydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys i addysgu agweddau o Dechnoleg yng Nghyfnod Allweddol 3 ond yn benodol i addysgu Dylunio Cynnyrch a Pheirianneg yng Nghyfnod Allweddol 4. Bydd cyfle i ymgeisydd priodol gyfrannu at yr addysgu yn y chweched dosbarth yn ogystal. Mae’r meysydd hyn yn hynod o boblogaidd a llwyddiannus fel pynciau dewis yn yr ysgol ac yn awr rydym yn chwilio am berson egnïol a blaengar i sicrhau fod y gwaith hwn yn parhau i ffynnu yn Ysgol Glan Clwyd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:
• arbenigedd a phrofiad Dylunio a Thechnoleg.
• agwedd arloesol a ffres at ddysgu.
• agwedd sy’n croesawu heriau a datblygiadau newydd yn gyson.
• y gallu i ysbrydoli disgyblion a myfyrwyr.
• y gallu i gydweithio’n rhagorol fel aelod o dîm.
• y gallu i gynllunio ac arwain.
• Yr agwedd briodol sydd yn mynnu’r safonau uchaf bob amser – o ran cyflawniad personol a chyflawniad eraill.

Ydy’r wybodaeth hon wedi procio eich chwilfrydedd? Hoffech chi wybod mwy?

Os ydych yn rhannu gweledigaeth yr ysgol am yr addysg orau posib yn yr unfed ganrif ar hugain gyda’r byd digidol yng nghanol y dysgu hwnnw, byddai’r Pennaeth, Mr Gwyn Tudur, yn croesawu ymholiadau pellach am y wydd a sgwrs anffurfiol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Swydd Athro/Athrawes Dylunio a Thechnoleg   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)