Athro / Athrawes Gwyddoniaeth

Trosolwg

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth *Gellir ystyried Llawn Amser neu Rhan Amser I ddechrau cyn gynted a phosib neu cyn gynted a bo modd o fewn cyfyngiadau cyfnod rhybudd.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Cyflog: Graddfa Cyflog Athro

Dyddiad Cau: 21/11/2024 (1081 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Ffordd Dinbych Llanelwy Sir Ddinbych, Cymru LL17 0RP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Davies

Ffôn: 01745 582611

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Ysgol Glan Clwyd yn awyddus i benodi Athro/Athrawes Gwyddoniaeth i sicrhau darpariaeth gorau phosib i ddisgyblion yr ysgol a’r awyrgylch gweithio orau i holl staff.

Mae’r ysgol yn un arloesol sydd yn rhoi bri ar addysgu a dysgu o’r ansawdd uchaf. Rydym yn ffodus iawn o’n adeilad a’n cyfleusterau sydd yn caniatau amgylchedd ddysgu sydd yn ysbrydoli addysg.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus addysgu Gwyddoniaeth i bob oed a gallu. Mi fydd cyfle i ddysgu CA4 a CA5 o fewn y maes Wyddoniaeth berthnasol. Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig ynghyd â dangos ymrwymiad amlwg tuag at weithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg.

*Gall oriau terfynol y swydd fod yn hyblyg, yn ddibynnol ar sefyllfa yr ymgeisydd llwyddiannus.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd Athro/Athrawes Gwyddonaieth parhaol   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)