Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Trosolwg

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn dymuno penodi Cadeirydd newydd erbyn diwedd 2018 i arwain y cwmni drwy gyfnod cyffrous yn ei hanes.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Cyflog: Dim cyflog ond telir costau rhesymol

Dyddiad Cau: 28/09/2018 (296 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Angharad Jones Leefe

Ffôn: 01267245615

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn dymuno penodi Cadeirydd newydd erbyn diwedd 2018 i arwain y cwmni drwy gyfnod cyffrous yn ei hanes.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth dda o Gymru a’i diwylliant a’r celfyddydau ac sy’n fodlon ymrwymo i arwain datblygiad strategol y cwmni. Dyma gyfle i wneud cyfraniad o bwys wrth inni greu profiadau theatr o'r radd flaenaf yn y Gymraeg.

Gwahoddir unigolion a hoffai ragor o fanylion am y swydd i gysylltu ag Angharad Jones Leefe, Ysgrifennydd y Bwrdd / Cyfarwyddwr Gweithredol ar angharad.leefe@theatr.com neu 01267 245615.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 22 Hydref 2018

Swydd wirfoddol yw hon ond telir unrhyw gostau rhesymol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*