Canolfan Ymwelwyr, Cymorth Technegol

Trosolwg

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i reoli gwarchodfa natur Genedlaethol Dyfi fel rhan....

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: Gradd 3 - £22,885 yn codi i £25,516 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 29/03/2020 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Ymwelwyr Ynys Las Ynys Las Borth, Ceredigion, Cymru SY24 5LA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cymorth Technegol Canolfan Ymwelwyr

• Lleoliad: Ynyslas
• Gradd & Chyflog: 3 - £22,885 yn codi i £25,516 dros dair blynedd
• Rhif y swydd: 200515
• Math o gontract: Tymhorol hyd at 30 Medi 2020
• Patrwm gwaith: llawn amser
• Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 4, siarad Cymraeg yn rhugl

Dyddiad Cau: 29 Mawrth 2020

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i reoli gwarchodfa natur Genedlaethol Dyfi fel rhan o wasanaethau gweithredol y Canolbarth. Byddwch yn helpu i redeg canolfan ymwelwyr Ynyslas o ddydd i ddydd ac yn cefnogi gwaith cydweithwyr i hyrwyddo ac amddiffyn twyni Ynyslas (225,000 o ymwelwyr bob blwyddyn) sy'n rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi.

Cymwysterau a Sgiliau
• Cymhwyster proffesiynol yn ddymunol o ran gofal cwsmeriaid, digwyddiadau neu reoli manwerthu

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*