Clerc Cyllid

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â’r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o’r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments a...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £20,000 - £23,000

Dyddiad Cau: 04/09/2019 (13 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

S4C, Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Clerc Cyllid

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â’r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o’r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments a SAP Business 1.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cadw llyfrau rhagorol. Mae profiad o weithio mewn adran gyllid prysur a delio gyda phob agwedd o lyfr pryniant yn hanfodol.

Cyflog: £20,000 - £23,000
Cytundeb: Parhaol
Oriau: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Mae S4C yn cynnig cynllun gweithio'n hyblyg.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher 4 Medi 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.
Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)