Clerc y Dref

Trosolwg

Gofynnir am geisiadau oddi wrth ymgeiswyr addas ar gyfer y swydd o Glerc i’r Cyngor Tref.

Cyflogwr: Cyngor Tref Sanclêr

Cyflog: NJC LC3 (33-36) £36922 - £39880 (£24947 - £26946 pro-rata)

Dyddiad Cau: 08/03/2021 (9 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

I'w drafod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Emma Smith

Ffôn: 07468 456077

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gofynnir am geisiadau oddi wrth ymgeiswyr addas ar gyfer y swydd o Glerc i’r Cyngor Tref.

Clerc y Cyngor fydd Swyddog Priodol y Cyngor ac felly mae o dan ddyletswydd statudol i gyflawni'r holl swyddogaethau, ac i gyflwyno neu gyhoeddi'r holl hysbysiadau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith gan Swyddog Priodol awdurdod lleol. Bydd y Clerc yn gwbl gyfrifol am sicrhau bod cyfarwyddiadau'r Cyngor mewn cysylltiad â'i swyddogaeth fel Awdurdod Lleol yn cael eu cyflawni. Disgwylir i'r Clerc gynghori'r Cyngor ar bolisïau cyffredinol, a datblygu polisïau i'w dilyn mewn perthynas â gweithgareddau'r Awdurdod a chynhyrchu'r holl wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol a gweithredu pob penderfyniad yn adeiladol.

Bydd y person a benodir yn atebol i'r Cyngor am reoli ei holl adnoddau'n effeithiol a bydd yn adrodd i’r Cyngor yn ôl yr angen. Y Clerc fydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol ac yn gyfrifol am holl gofnodion ariannol y Cyngor a gweinyddu ei gyllid yn ofalus. Y Clerc fydd yn gyfrifol am gynllun iaith Gymraeg y Cyngor.

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Cynllun Iaith Gymraeg ac mae sgiliau dwyieithog yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Recriwtio - Cymraeg   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Recruitment Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Equality and diversity monitoring form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)