Cydgysylltydd Gweinyddol Gweithlu'r Dyfodol

Trosolwg

Gan fod yn rhan o Dîm Gweithlu'r Dyfodol, bydd deiliad y swydd yn cydlynu'r gweithgareddau gweinyddol o ddydd i ddydd, a fydd yn cynnwys y canlynol: delio ag ymholiadau o ddydd i ddydd, trefnu profiad

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cyflog: £21,892 - £24,157 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 13/04/2021 (0 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Hafan Derwen Hafan Derwen Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3BB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Gibbon

Ffôn: 01267266292

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gwahoddir ceisiadau am swydd Cydlynydd Gweinyddu Gweithlu'r Dyfodol i reoli'r gwaith gweinyddu ar gyfer y swyddogaeth Gweithlu'r Dyfodol (Profiad Gwaith a Gwirfoddoli) yng Nghyfarwyddiaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Gan fod yn rhan o Dîm Gweithlu'r Dyfodol, bydd deiliad y swydd yn cydlynu'r gweithgareddau gweinyddol o ddydd i ddydd, a fydd yn cynnwys y canlynol: delio ag ymholiadau o ddydd i ddydd, trefnu profiad gwaith a lleoliadau gwirfoddoli, a chefnogi'r gwaith o gydlynu digwyddiadau i ennyn diddordeb mewn profiad gwaith a gwirfoddoli.

Disgwylir i ddeiliad y swydd feddu ar brofiad o waith gweinyddol/ofal cwsmer, ynghyd â sgiliau cyfrifiadurol hyderus a chymwys a gwybodaeth am systemau TG. Mae'r gallu i weithio'n dda, a hynny'n annibynnol ac yn aelod o'r tîm, yn hanfodol, a bydd angen i ymgeiswyr amlygu sgiliau trefnu rhagorol wrth reoli amgylchedd swyddfa.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus addysg o safon dda, sgiliau cyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar, y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg, a'r gallu i weithio ar ei liwt ei hun. Byddai profiad perthnasol blaenorol o weithio mewn amgylchedd addysg/hyfforddi yn fanteisiol.

Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd amlygu sgiliau trefnu rhagorol, a hynny gan gynnal dull proffesiynol a sensitif bob amser.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*