Cydlynydd Asedau Lleol (Llawn Amser)

Trosolwg

Mae Cydlynydd Asedau Lleol yn gweithio gyda phobl leol i drefnu a sicrhau mynediad at ystod o wasanaethau cymorth newydd a phersonol sy'n gwella eu cyfranogiad yn eu cymuned leol. Fel Cydlynydd...

Cyflogwr: Medrwn Môn

Cyflog: NJC Pwynt 26, cyflog £23866 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/01/2019 (565 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ynys Môn - Union leoliad i'w gadarnhau

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 724944

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Lleoliad - Ynys Môn - Union leoliad i'w gadarnhau

Oriau: 37 awr yr wythnos

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â diddordeb yn ei gymuned leol ac ymrwymiad i gydweithio â phobl mewn modd ymarferol. Bydd gofyn i'r unigolyn edrych bob amser am atebion lleol drwy'r rhwydweithiau a'r adnoddau fydd gan y person yn barod neu opsiynau y maent yn gwybod amdanynt o fewn y gymuned.

Mae Cydlynydd Asedau Lleol yn gweithio gyda phobl leol i drefnu a sicrhau mynediad at ystod o wasanaethau cymorth newydd a phersonol sy'n gwella eu cyfranogiad yn eu cymuned leol. Fel Cydlynydd Asedau Lleol byddwch yn fan cyswllt hygyrch i bobl yn y gymuned a byddwch ar gael ar gyfer cymorth, gwybodaeth, cyngor neu gysylltiadau tymor byr i adnoddau lleol. Gwneir hyn trwy ddefnyddio egwyddorion Datblygu Cymunedau yn seiliedig ar Asedau. Byddwch yn gweithio gydag unigolion i nodi eu cryfderau personol, eu nodau a'u hangenion er mwyn ceisio eu cynorthwyo, a lle bo modd lleihau dibyniaeth ar wasanaethau ffurfiol sydd yn cael eu hariannu.

Ar gyfer y swydd hon bydd gennych brofiad profedig o weithio ar ddatblygiad cymunedol yn ogystal â gweithio gydag unigolion ar sail un i un. Bydd gennych brofiad o weithio gydag unigolion a theuluoedd o wahanol gefndiroedd a’r gallu i annog, rheoli a chefnogi newid yn y cymunedau hyn.

Bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu a negodi rhagorol a gallu meithrin perthynas â'r gymuned i ddadansoddi materion a chyrraedd atebion creadigol. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth o fod yn barod i fynychu hyfforddiant ar Ddatblygu Asedau Cymunedol a modelau Rhagnodi Cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â post@medrwnmon.org neu ffoniwch 01248 724944. Dyddiad cau Gwener 18 Ionawr 2019

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*