Cydlynydd Asedau Lleol - Plant A Theuluoedd (Ardal De Môn)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb yn eu cymuned leol ac ymrwymiad i weithio ochr yn ochr â phobl mewn ffordd ymarferol iawn, gan chwilio bob amser am atebion lleol drwy’r rhwydweithiau...

Cyflogwr: Medrwn Môn

Cyflog: Graddfa NJC SCP Pwynt 19 £24799

Dyddiad Cau: 19/07/2019 (0 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Medrwn Môn Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 724944

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cydlynydd Asedau Lleol - Plant A Theuluoedd

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb yn eu cymuned leol ac ymrwymiad i weithio ochr yn ochr â phobl mewn ffordd ymarferol iawn, gan chwilio bob amser am atebion lleol drwy’r rhwydweithiau a’r adnoddau sydd gan yr unigolyn eisoes neu y gwyddant amdanynt o fewn eu cymuned.

Mae Cydlynwyr Asedau Lleol yn gweithio gyda phobl leol i drefnu a sicrhau mynediad at ystod o wasanaethau cymorth ymarferol a phersonol newydd a rhai sy’n bodoli eisoes sy’n gwella eu cyfranogiad yn eu cymuned leol. Fel Cydlynydd Asedau Lleol byddwch yn bwynt cyswllt hygyrch i bobl yn y gymuned a byddwch ar gael ar gyfer cefnogaeth tymor byr, gwybodaeth, cyngor neu gysylltiadau i adnoddau lleol. Gwneir hyn trwy ddefnyddio egwyddorion Datblygu Cymuned sy’n Seiliedig ar Asedau. Byddwch yn gweithio gydag unigolion i nodi eu cryfderau personol, eu nodau a’u hanghenion i’w helpu, a lle bo modd lleihau’r angen neu ddibyniaeth ar wasanaethau ffurfiol sydd yn cael eu hariannu.

Ar gyfer y swydd hon bydd gennych brofiad profedig o ddatblygu cymunedol yn ogystal â gweithio gydag unigolion ar sail un i un. Bydd gennych brofiad o weithio gydag unigolion a theuluoedd o amrywiaeth gefndiroedd a gallu dylanwadu, rheoli a chefnogi newid yn y cymunedau hyn.

Bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu a negodi rhagorol a gallu meithrin perthynas â’r gymuned i ddadansoddi materion a chyrraedd atebion creadigol. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth o, neu byddwch yn barod i fynychu hyfforddiant ar Ddatblygu Cymunedol sy’n Seiliedig ar Asedau a modelau Rhagnodi Cymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post@medrwnmon.org neu ffoniwch 01248 724944.

Dyddiad cau dydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019.

Graddfa NJC SCP Pwynt 19 £24799 (37 AWR YR WYTHNOS)

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais / Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)