Cydlynydd Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol, brwdfrydig ac angerddol i’w benodi i swydd lawn amser barhaol yn gweithio yn adran Datblygu Aelodaeth Undeb Myfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £23,487 - £26,341 y flwyddyn ar Raddfa 5

Dyddiad Cau: 18/01/2022 (3 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

UNDEB MYFYRWYR

Cydlynydd Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau

CYF: BU02705

Cyflog: £23,487 - £26,341 y flwyddyn ar Raddfa 5

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol, brwdfrydig ac angerddol i’w benodi i swydd lawn amser barhaol yn gweithio yn adran Datblygu Aelodaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor (Undeb Bangor) fel Cydlynydd Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau. Byddwch yn gweithio'n agos gyda Swyddogion Sabothol etholedig Undeb y Myfyrwyr ac yn datblygu ac yn cefnogi ystod eang o glybiau chwaraeon a chymdeithasau dan arweiniad myfyrwyr y gall myfyrwyr ymuno â nhw yn rhad ac am ddim.

Byddwch wedi cael addysg i safon Lefel A (neu gymhwyster cyfwerth) a byddwch yn gweithio fel rhan o'r tîm Datblygu Aelodaeth ac yn gyfrifol am gefnogi a hwyluso datblygiad clybiau chwaraeon a chymdeithasau’r Undeb yn unol â nodau strategol yr Undeb, gan sicrhau safon uchel o wasanaeth a sicrhau eu bod yn cael eu rhedeg yn dda, bod digon o adnoddau ar eu cyfer a’u bod yn diwallu anghenion ein haelodau. Mae hon yn rôl mewn adran brysur a deinamig ac felly mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol ynghyd â'r gallu i fod yn hyblyg a medru addasu. Bydd gan ymgeiswyr delfrydol brofiad o weithio mewn amgylchedd cynrychioliadol a democrataidd ac mewn sefydliad amrywiol a bydd yn gallu ffynnu mewn amgylchedd prysur, dan arweiniad myfyrwyr.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted ag sydd yn rhesymol bosib.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy’r Gymraeg, neu barodrwydd i ddysgu’r iaith i’r safon angenrheidiol, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Ionawr 2022.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*