Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol (Heno/Prynhawn Da)

Trosolwg

Mae Tinopolis yn chwilio am gydlynydd cyfryngau cymdeithasol i ymuno â’r tîm cynhyrchu, i weithio ar raglenni gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gyfrifol am...

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/06/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tinopolis Cymru Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Tinopolis – Llanelli – Heno/Prynhawn Da – Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Tinopolis yn chwilio am gydlynydd cyfryngau cymdeithasol i ymuno â’r tîm cynhyrchu, i weithio ar raglenni gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol ynghyd â’r cyfrifon perthnasol. Byddwch yn gweithio i gynyddu’n presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol tra’n chwilio am gyfleodd newydd er mwyn cysylltu ac ehangu cynulleidfaoedd. Byddwch yn adrodd i Uwch Gynhyrchydd Heno a Prynhawn Da ond o ddydd i ddydd byddwch yn gweithio gyda’r tîm cynhyrchu cyfan i sicrhau safon uchel o gynnwys amrywiol a chyfoethog ar draws ein cyfrifon cymdeithasol.

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad

Cytundeb: 3 mis, cyfnod prawf 3 mis

Oriau gwaith: cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau
Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd 21 Mehefin 2019 at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*