Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol profiadol i weithio ar raglenni Cymraeg byw o’n stiwdio deledu yn Llanelli. Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis sydd â chwmnïau...

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 12/10/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tinopolis Cymru Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol profiadol i weithio ar raglenni Cymraeg byw o’n stiwdio deledu yn Llanelli. Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis sydd â chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Bob blwyddyn, rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw o’n stiwdio yn Llanelli. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol, ymroddedig a chreadigol.

Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Tinopolis yn chwilio am gydlynydd cyfryngau cymdeithasol er mwyn arwain ar y gwaith o ddatblygu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol rhaglenni dyddiol Heno a Prynhawn Da yn ogystal â rhaglenni eraill y cwmni.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar rai o cyfrifon cyfryngau cymdeithasol mwyaf llwyddiannus Cymru a’r iaith Gymraeg. Mae’n cyfrifon yn rhan ganolog o fywyd Cymry Cymraeg a di-Gymraeg erbyn hyn.

Mae’r ffordd y mae pobl yn gwylio teledu a fideo yn newid, ac felly, cynnwys bydd prif ffocws y swydd. Rydym yn uwchlwytho cynnwys ar Facebook, Twitter, Instagram a YouTube yn ddyddiol.

Byddwch yn deall pam fod cywirdeb iaith ar y cyfryngau cymdeithasol yn bwysig. Byddwch hefyd yn gwybod y gwahaniaeth rhwng beth sy’n gweithio ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol gwahanol yn ogystal â sut mae data ac ymwelediadau yn gallu helpu’r broses gynhyrchu o ddydd i ddydd.


Sgiliau / Profiad angenrheidiol:
- Byddwch yn berson creadigol â’r gallu i adnabod stori dda ond hefyd yn arbenigwr data a byddwch yn teimlo’n gyfforddus yn gweithio mewn tîm.
- Y gallu i gyfathrebu i safon uchel yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda staff ac eraill ar bob lefel, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
- Dealltwriaeth ymarferol o gyfryngau cymdeithasol, rheoli gwefannau a llwyfannau digidol (e.e. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Umbraco, WordPress).
- Y gallu i gyfathrebu yn glir ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd trwy rwydweithiau cymdeithasol.
- Dealltwriaeth o ddadansoddi data.
- Diddordeb a dealltwriaeth o gyfryngau digidol.
- Y gallu i weithio o fewn amserlenni tynn.
- Bod yn drefnus ac yn gallu gweithio’n annibynnol yn effeithiol.

Profiad Dymunol:
- Gradd neu gymhwyster arall yn y maes neu mewn maes tebyg.
- Profiad o weithio ym maes cyfryngau cymdeithasol.
- Profiad neu wybodaeth o ymgyrchoedd Facebook.
- Profiad o ddefnyddio platfformau 3ydd parti yn gysylltiedig â dosbarthu a dadansoddi. e.e. Sprout Social, Grabyo, Tweetdeck, Hootsuite.
- Profiad o ddadansoddi data ar y cyfryngau cymdeithasol (ymgysylltiadau, ymatebion ayyb).
- Profiad neu wybodaeth o Facebook Live, Facebook Watch a/neu Facebook Premiere.
- Profiad o ddadansoddi data demograffeg cyrhaeddiad, ymgysylltiadau a sesiynau gwylio.

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Tinopolis:
Os ydych chi'n gwneud cais am swydd gyda ni, byddwn yn gofyn i chi anfon eich CV atom. Byddwn yn cadw copi o'ch CV ar ein ffeiliau am dair blynedd, felly gallwn gysylltu â chi pe bai cyfleoedd yn codi yn y dyfodol sydd yn ein barn ni yn fuddiannau cyfreithlon i ni a chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o'n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

I wneud cais anfonwch CV a llythr cais i:
Swyddi,
Tinopolis Cymru
Canolfan Tinopolis,
Stryd y Parc,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin.
SA15 3YE.

Neu ar ebost: Swyddi@tinopolis.com

Dyddiad cau: 12 Hydref 2018

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*