Cydlynydd Cynllun Trafnidaeth Cymunedol Dyffryn Nantlle

Trosolwg

Swydd i gydlynu peilot Cynllun Trafnidaeth Cymunedol yn Nyffryn Nantlle ydy hwn. Mae'n cytundeb 1 flwyddyn.

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Cyflog: £10 yr awr, 15 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 14/02/2020 (175 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yr Orsaf Penygroes, Gwynedd, Cymru LL54 6LP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ben Gregory

Ffôn: 01286 882134

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Cyflogwr Siop Griffiths Cyf
Oriau’r wythnos 15 awr yr wythnos
Lleoliad Penygroes
Cyflog £10 yr awr
Gwyliau 25 diwrnod y flwyddyn pro rata
Cytundeb 1 flwyddyn

Cyfrifoldebau

Cyffredinol
• Ateb ymholiadau ar y ffôn ac wrth y ddesg
• Datblygu systemau gwaith ar y cyfrifiadur a sicrhau fod systemau wrth gefn
• Cadw cofnodion a ffeilio manylion am y teithiau, y cleientiaid, y gyrrwyr a’u ceir
• Ffeilio dogfennau yn electronig
• Marchnata’r cynllun ( creu deunyddiau megis taflenni, postio ar fb)
• Gwneud cysylltiadau gyda unigolion/ grwpiau o fewn cymunedau’r Dyffryn i anfon gwybodaeth atynt yn rheolaidd
• Cydymffurfio â rheolau iechyd a diogelwch
• Cadw cyfrinachedd am y Gymdeithas a’r holl cleientiaid
• Cadw cofnodion pwyllgorau

Teithiau i bobl hŷn
• Trefnu amserlen teithiau (22 y flwyddyn)
• Parodrwydd i fynd allan i gynorthwyo gyda'r cleientiaid mwyaf bregus os bydd angen

Cynllun gyrwyr wirfoddol
• Trefnu cludiant ar gyfer cleientiaid
• Cynorthwyo a chwilio am gyrwyr wirfoddol, a threfnu archwiliadau DBS
• Gwirio taflenni gwaith a chostau gyrrwyr y cerbydau
• Delio gyda gohebiaeth ac anfon sieciau a gwybodaeth berthnasol i’r gyrrwyr
• Nodi sylwadau’r gyrrwyr a’r cleientiaid a’u pasio ymlaen at aelodau’r Bwrdd
• Sicrhau cadw cofnod o ba bryd yr archwiliwyd y cerbyd a.y.y.b.
• Anfon ffurflenni cais ac adroddiadau ar gyfer hawlio unrhyw arian yn fisol neu fel bo’r galw
Mae’r gallu cyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Chwefror 14, 12.00
Cyfweliadau: Dydd Gwener, Chwefror 21

Cais trwy llythyr (dim mwy na 2 tudalen) a CV. Dychwelyd i Greta Jâms, Yr Orsaf, Muriau, Heol Y Dŵr, Penygroes LL54 6LP.

Am sgwrs anffurfiol: Greta 07410 982467 ar neu Ben ar 01286 882134.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)