Cydlynydd Gwaith Technegol/Cylchol

Trosolwg

Drwy’r Uwch-syrfëwr Asedau, arwain y swyddogaethau cynnal a chadw cylchol sy’n cynnwys ymdrin â’r canlynol: rhoi gwasanaeth i offer sy’n llosgi nwy, olew a thanwydd solet ac i bympiau gwres o’r...

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Cyflog: £27,248.31 - £30,077.03

Dyddiad Cau: 29/07/2019 (13 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Uned 4 Parc Busnes Pont Steffan Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 7HH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0345 606 7654

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Diben cyffredinol:

Drwy’r Uwch-syrfëwr Asedau, arwain y swyddogaethau cynnal a chadw cylchol sy’n cynnwys ymdrin â’r canlynol: rhoi gwasanaeth i offer sy’n llosgi nwy, olew a thanwydd solet ac i bympiau gwres o’r aer, a gofalu am unrhyw fentrau newydd eraill sy’n defnyddio ynni gwyrdd; dangosyddion perfformiad allweddol; larymau a dulliau o synhwyro tân; lifftiau; offer a blancedi diffodd tân; damperi tân; dulliau o ddianc o safleoedd; asesiadau risg; profion Legionella; gosodiadau Tunstall; profion ar systemau trydan; arolygon asbestos; addasiadau; mabwysiadu ffyrdd a charthffosydd; ymholiadau gan lesddeiliaid ac ardystio statudol; profion ar offer cludadwy; archwiliadau o feysydd chwarae; gwresogi, awyru ac aerdymheru; a gwaith paentio cylchol. Bydd yn ofynnol cyflwyno adroddiadau rheolaidd ynghylch cynnydd i’r Uwch-syrfëwr Asedau.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb/Advert  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Datgan Budd/Declaration of Interest Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)