Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn gweithio yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin ac yn cynorthwyo'r Rheolwr Rhaglenni a Marchnata wrth gyflawni ar strategaeth farchnata a gweithgarwch marchnata Taliesin....

Cyflogwr: Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe

Cyflog: £30,497 i £34,304 y flwyddyn ynghud a buddion pensiwn USS

Dyddiad Cau: 19/12/2021 (13 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Campws Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rhif Swydd: SD02533

Cyflog: £30,497 i £34,304 y flwyddyn ynghud a buddion pensiwn USS

Oriau gwaith: Amser Llawn 35 awr yr wythnos

Contract: Swydd barhaol yw hon

Lleoliad: Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar Gampws Singleton (Canolfan y Celfyddydau Taliesin)

Mae'r Gwasanaethau Diwydiannol ym Mhrifysgol Abertawe yn gyfrifol am weithredu strategaeth ddiwylliannol y sefydliad drwy amrywiaeth eang o ymdrechion cydweithredol ym meysydd celf a diwylliant ar draws y Brifysgol a'r rhanbarth. Mae hyn yn cynnwys Canolfan y Celfyddydau Taliesin sy'n hirsefydlog ac yn llwyddiannus.

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin wedi bod ar daith datblygu a diwygio ers i bandemig COVID-19 gau ein drysau i gynulleidfaoedd a chymunedau ym mis Mawrth 2020. Rydym bellach yn ceisio ailadeiladu mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar anghenion artistiaid a chymunedau. Bydd y Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu'n swydd allweddol yn ystod cyfnod pwysig o newid ar gyfer Taliesin ac uchelgais diwylliannol ehangach y Brifysgol, gan gefnogi mentrau newydd i gyrraedd eu potensial a dylanwadu ar y gwaith meddwl am ein gweithgareddau yn y dyfodol.

Ein diben:

Rydym yng nghanol campws Singleton Prifysgol Abertawe ac rydym yma i gyfoethogi bywydau diwylliannol unigolion a chymunedau ar draws y rhanbarth, gan gyflwyno profiadau celfyddydol i gynulleidfaoedd yn ein mannau ac mewn mannau yn ninas Abertawe.

Rydym yn credu y dylai pawb gael mynediad at y celfyddydau, a bod y celfyddydau a diwylliant yn fannau i gydweithredu, cymryd rhan, creu neu ail-greu, a dysgu. Rydym yn galluogi gwaith archwilio a phartneriaethau creadigol ar draws sectorau, gan gynnwys ymchwil gelfyddydol ac academaidd, ac rydym yn arwain cyfraniad diwylliannol Prifysgol Abertawe at ei chenhadaeth ddinesig, gan gyfrannu at fywyd diwylliannol y wlad.

Rydym yn gweithio'n lleol â safbwynt rhyngwladol.

Am ragor o wybodaeth am Ganolfan y Celfyddydau Taliesin:

https://www.taliesinartscentre.co.uk/cy/

Bydd deiliad y swydd yn gweithio yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin ac yn cynorthwyo'r Rheolwr Rhaglenni a Marchnata wrth gyflawni ar strategaeth farchnata a gweithgarwch marchnata Taliesin sy'n gysylltiedig â strategaeth ddiwylliannol y Brifysgol, gan weithio'n agos gyda'r Cynorthwy-ydd Marchnata Iau a Thîm ehangach y Gwasanaethau Diwylliannol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*