Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol

Trosolwg

Prif amcanion y swydd hon fydd i drefnu a chynllunio taith dysgu’r prentisiaid wrth iddynt gychwyn ar y cynllun hyd at gwblhau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 31/05/2019 (84 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa’r Urdd Llanisien, Caerdydd, Cymru CF14 5GF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gary Lewis

Ffôn: 07976 003356

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Ers 2013 mae cynllun Prentisiaid yr Urdd wedi datblygu o dri phrentis Chwaraeon i dros 30 erbyn hyn ar draws meysydd Chwaraeon, Ieuenctid, Gweithgareddau Awyr Agored a Darpariaeth Prentisiaethau Allanol. Yn 2018 cyhoeddwyd gan yr Urdd Strategaeth Prentisiaethau newydd gan gynnwys ymrwymiad i fuddsoddi ac ehangu’r Rhaglen Prentisiaid presennol er mwyn denu 100 o brentisiaid erbyn canmlwyddiant yr Urdd yn 2022.

Er mwyn cyflawni hyn mae’r Urdd wedi ymrwymo i fuddsoddi £250K i sefydlu a datblygu adran Prentisiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg i reoli a chydlynu’r gwaith o gynnig rhaglen prentisiaethau o safon uchel ledled Cymru yn yr Urdd ac i sefydliadau allanol. O ganlyniad, rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol a threfnus i ymuno â’r tîm i gydlynu’r cynllun tra’n gweithio’n agos gyda Rheolwr Gweithredol y Cynllun a Chyfarwyddwr yr adran.

Os oes gennych awydd i ragori; yn angerddol at ddatblygu ac addysgu, ac yn ffynnu mewn amgylchedd chwim ac arloesol, efallai taw dyma’r swyddi chi!

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)