Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol - Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol er mwyn cydlynu'r Cynllun Mentora Myfyrwyr yn y Gymraeg.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 27/09/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd Adeilad John Percival, Rhodfa Colum Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol – Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg

Cyflog: £33,199 – £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Rhif y swydd: 9051BR

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol er mwyn cydlynu'r Cynllun Mentora Myfyrwyr yn y Gymraeg.

Mae'r swydd yn cynnwys trefnu rhaglen fentora ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd (iaith gyntaf ac ail iaith). Bydd y gwaith prosiect yn cynnwys recriwtio, hyfforddi a chefnogi myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig i gynnal rhaglenni mentora ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd mewn ysgolion ledled Cymru.

Mae’r swydd hon yn un lawn-amser am dymor penodol o chwe mis.

Am ragor o fanylion cewch gysylltu â Rhiannon Staley, Rheolwr yr Ysgol Ebost: staleyrm@caerdydd.ac.uk
I wneud cais, ewch i'n gwefan: www.cardiff.ac.uk/jobs

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 27 Medi 2019.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau'r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*