Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

Trosolwg

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth Ddisylw’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a’i arwain gan

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Cyflog: £24,415 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2019 (108 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ffordd Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY24 5LX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Angharad Williams

Ffôn: 01970 621 237

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y swydd ac arwyddocâd y rôl:

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth Ddisylw’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a’i arwain gan Cadw. Partneriaid Cadw yn y prosiect yw’r Comisiwn Brenhinol, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Powys ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol yn benodol am brosiect ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?’, sef prosiect cyffrous sy’n cael ei arwain gan bobl ifanc a fydd yn galluogi pobl rhwng 11 a 25 oed a’u cymunedau i gofnodi, dehongli, rheoli a diogelu safleoedd treftadaeth o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif yng Ngogledd Ceredigion drwy gyfrwng gweithgareddau archaeolegol a chreadigol.

Mae’r swydd yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc, mentoriaid, partneriaid a rhanddeiliaid, trefnu a hwyluso gweithgareddau a digwyddiadau’r prosiect, ac ymgymryd â thasgau gweinyddol ac adrodd fel rhan o dîm prosiect mewnol y Comisiwn Brenhinol a’r gweithgor Treftadaeth Ddisylw ehangach.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)